Als je vaak last hebt van menopauzesymptomen en als ze jaren aanhouden, kunnen ze je privé- en beroepsleven behoorlijk verstoren.
41% van de Belgische vrouwen in de menopauze ervaart een negatieve invloed op hun fysieke mogelijkheden als gevolg van deze symptomen(1).

Raadpleeg in dat geval zeker je arts.
Hij/zij kan samen met jou één van volgende behandelingen overwegen:

HORMONALE SUBSTITUTIETHERAPIE (HST)

HORMONALE SUBSTITUTIETHERAPIE (HST)

WAT IS HET?

 • Zoals de naam het al zegt, vult deze medicatie belangrijke hormonen aan die tijdens de menopauze sterk afgenomen zijn, zoals oestrogeen.
 • Deze medicatie is enkel op voorschrift verkrijgbaar.

WAT DOET HET?

 • HST is een erg doeltreffende therapie, maar klinische studies bij postmenopauzale vrouwen geven nog steeds een erg uiteenlopend beeld van de verhoging van het risico op borstkanker en hart- en vaatziekten.

WANNEER NIET GEBRUIKEN?

 • Heb je een trombose, een infarct of borstkanker (gehad)? Dan wordt HST ten stelligste afgeraden(2).

ENKEL OP VOORSCHRIFT!

 • Bij ernstige menopauzeklachten kan je arts overwegen om je voor een korte periode de laagst mogelijke werkzame dosis voor te schrijven.
 • Je arts zal daarbij zorgvuldig de risico’ s en voordelen tegen elkaar afwegen.
  Hij/zij zal de hormoontherapie enkel voorschrijven als het verwachte positief effect groter is dan het risico.
PLANTAARDIGE HORMONALE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

PLANTAARDIGE HORMONALE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

WAT IS HET?

 • Het gaat hier om vrij te verkrijgen supplementen met fyto-oestrogenen of zilverkaars.
 • Fyto-oestrogenen zijn plantaardige stoffen die oestrogene eigenschappen kunnen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van rode klaver, hop, soja, lijnzaad, salie,…

WAT DOET HET?

 • Soms kan het wel even duren voor de behandeling aanslaat. Meestal moet je deze producten 2 à 3 maanden gebruiken voor je het volledige effect ervaart.

ZIJN ER RISICO’S?

 • Over de veiligheid van fyto-oestrogenen op lange termijn is weinig bekend. Aangezien ze ook een licht hormonale werking hebben, kunnen ze ook risico’s inhouden, zeker bij vrouwen die borstkanker hebben (gehad).
 • Volgens het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)” moet je wel voorzichtig omgaan met producten op basis van zilverkaars, omdat er risico is op aantasting van de lever (3).
PLANTAARDIGE NIET-HORMONALE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

PLANTAARDIGE NIET-HORMONALE VOEDINGSSUPPLEMENTEN

WAT IS HET?

 • Sérélys® bijvoorbeeld is een product op basis van gezuiverde stuifmeelkorrelextracten dat geen hormonaal werkingsmechanisme heeft.

WAT DOET HET?

 • Dankzij het regulerend effect op je interne ‘thermostaat’, kan je Sérélys® gebruiken bij opvliegers.
 • Verschillende klinische studies hebben duidelijk aangetoond dat het werkingsmechanisme van Sérélys® niet-hormonaal is.

ZIJN ER RISICO’S?

 • Plantaardige producten zonder hormonale werking zijn uiterst veilig. Ze mogen zelfs gebruikt worden door vrouwen die borstkanker hebben (gehad) of die een verhoogd risico hebben op borstkanker.

Ontdek hier meer over Sérélys®:
een veilige en doeltreffende oplossing
voor menopauzeklachten

(1) Bron: http://menopausesociety.be/upl_docs/nl/2014-09-23-misvattingen-onder-belgische-vrouwen-over-menopauze-en-zijn-behandelingen.pdf

(2) Bron: BCFI : Menopauze en hormonale substitutie – Plaatsbepaling: http://www.bcfi.be/nl/chapters/7?frag=5561&matches=Fyto%7Cfyto

(3) Bron: BCFI: http://www.bcfi.be/nl/chapters/7?matches=Cimicifuga&frag=20560 en http://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F41N10D (“werkingsmechanisme van dit preparaat is niet bekend, en in de weinige beschikbare studies is er slechts beperkt bewijs van doeltreffendheid. Gevallen van ernstige hepatotoxiciteit (met inbegrip van ernstige hepatitis) werden gerapporteerd, en het EMA publiceerde reeds in 2006 een waarschuwing in dit verband”)