Moet je nog anticonceptie tijdens de menopauze nemen?

De menopauze is het moment van de laatste menstruatie: je moet zeker 12 maanden zonder menstruatie zijn om te kunnen spreken van de “menopauze”.
Het is dus pas na 12 maanden dat we het tijdstip van de menopauze kunnen bepalen.
De menopauze op zich is dus een welbepaald moment, de jaren die eraan vooraf gaan noemen we de overgangsjaren (peri-menopauze).
De gemiddelde leeftijd waarop de vrouw in de menopauze komt is 51 jaar  à 52 jaar, maar alles tussen 45 jaar en  55 jaar is “normaal” te noemen.

Als je de anticonceptiepil neemt, heb je een onnatuurlijke cyclus en kan je bijvoorbeeld al in de menopauze zijn zonder het te weten. Afhankelijk van de leeftijd ( 50 à 51 jaar) wordt dan geadviseerd om te stoppen met de pil en te kijken hoe het lichaam reageert.
Blijven de maandstonden uit, en dit voor minimum 12 opeenvolgende maanden, dan is de menopauze een feit.
Komen de maandstonden terug en zijn deze onregelmatig, dan kan dit wijzen op de peri-menopauze ( = de jaren voor de eigenlijke menopauze).

Een bloedafname kan bevestigen of je al dan niet in de menopauze bent

Als je echt wil weten of je in de menopauze bent en je gestopt bent met de pil dan wacht je best
2 cycli af alvorens een bloedafname te  doen. In deze test wordt gekeken naar de waarde van je FSH (Follikel Stimulerend Hormoon), LH (Luteïniserend hormoon) en wordt de waarde van de oestrogenen bepaald.

Als er tijdens deze test gelijktijdig hormonen (bijv. de anticonceptiepil) zouden worden ingenomen, dan kan het resultaat van de bloedtest beïnvloed worden, waardoor het resultaat niet helemaal correct zou kunnen zijn. Aan de hand van de resultaten kan de dokter dan weten in welke fase van de overgang je bent.

Moet ik nog aan de pil tijdens de menopauze?

Op de vraag of je nog anticonceptie moet nemen als je effectief in de menopauze bent, is het antwoord duidelijk “neen”. Er is geen activiteit meer van de eierstokken en dan ben je in principe niet meer vruchtbaar. De pil heeft dan geen enkele nut meer.

Is er nog wel activiteit van de eierstokken, omdat je nog af en toe ongesteld bent (peri-menopauze), dan ben je wel nog vruchtbaar en dan is het opletten om niet ongewenst zwanger te worden. De kans is echter klein om op een zekere leeftijd nog spontaan zwanger te worden, maar het risico bestaat nog.

Is het gevaarlijk om tijdens je menopauze nog de anticonceptiepil te nemen?

Buiten het feit dat je een hoge dosis hormonen neemt voor iets dat er misschien niet meer is (indien er geen eicellen meer zijn, ben je niet meer vruchtbaar) bestaat het risico dat indien je gedurende lange(re) tijd hormonen inneemt, je een licht verhoogd risico op borst- en baarmoederkanker zou kunnen hebben.

Je behandelende arts consulteren is zeker een goede zaak. Zo kan je samen met je arts overleggen wat de beste aanpak voor uw klachten is. Op die manier blijft je behandelende arts op de hoogte van je algemene gezondheidstoestand en van de geneesmiddelen en/of voedingssupplementen die je inneemt of zou willen innemen.

Kies voor een natuurlijke en veilige oplossing zonder hormonale werking

Wil je echt 100% zekerheid over de veiligheid of ben je op zoek naar oplossing zonder hormonaal werkingsmechanisme? Opteer dan voor Sérélys®. Een natuurlijk voedingssupplement op basis van gestandaardiseerde, gezuiverde stuifmeelextracten voor symptomen zoals opvliegers, nachtelijk zweten en prikkelbaarheid gelinkt aan de menopauze. Hoewel het gaat om extracten van stuifmeelkorrels, kan Sérélys® gebruikt worden door vrouwen die allergisch zijn aan pollen of die lijden aan hooikoorts.

In tegenstelling tot HST (‘Hormonale Substitutie Therapie’), mag Sérélys® ook gebruikt worden door vrouwen die borstkanker hebben (gehad) of die een verhoogd risico hebben op borstkanker. Sérélys bevat geen fyto-oestrogenen of zilverkaars (waarbij er risico kan zijn op aantasting van de lever)1 en bevat geen lactose, noch gluten.

1) Bron: http://www.bcfi.be/nl/articles/ query?number=F41N10D (“werkingsmechanisme van dit preparaat is niet bekend, en in de weinige beschikbare studies is er slechts beperkt bewijs van doeltreffendheid. Gevallen van ernstige hepatotoxiciteit (met inbegrip van ernstige hepatitis) werden gerapporteerd, en het EMA publiceerde reeds in 2006 een waarschuwing in dit verband”).