Wat kan je eraan doen ?

VEILIGHEID EERST!

Gebruik nooit producten om warmteopwellingen tegen te gaan zonder overleg met je arts of apotheker. Bepaalde producten kunnen interacties veroorzaken waardoor de werking van de hormoon- of chemotherapie kan verminderen.

Ook voedingssupplementen van natuurlijke oorsprong (vaak op basis van soja, hop, zilverkaars…) zijn niet altijd zonder risico.

Plantaardige hormonale voedingssupplementen op basis van fyto-oestrogenen

  • Dit zijn voedingssupplementen op basis van bvb. soja, hop, rode klaver,… Deze hebben vaak een gelijkaardige structuur als de eigen vrouwelijke hormonen (oestrogenen).
  • Aangezien ze ook een licht hormonale werking kunnen hebben, kunnen deze ook risico’s inhouden, zeker bij vrouwen die een hormoonafhankelijke kanker hebben (gehad).

Plantaardige hormonale voedingssupplementen op basis van zilverkaars

  • Deze voedingssupplementen worden ook gebruikt bij menopauzale klachten.
  • Ook hier is enige voorzichtigheid geboden gezien er risico kan zijn op aantasting van de lever1.

Plantaardige niet-hormonale voedingssupplementen op basis van gestandaardiseerd stuifmeelextract

  • Deze hebben geen structuur gelijkaardig aan de vrouwelijke hormonen (oestrogenen) waardoor ze een niet- hormonaal werkingsmechanisme hebben.
  • Deze producten zijn veilig : in combinatie met hormoonbehandelingen of chemotherapie die warmteopwellingen als neveneffect hebben.

 

1) Bron: http://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F41N10D (“werkingsmechanisme van dit preparaat is niet bekend, en in de weinige beschikbare studies is er slechts beperkt bewijs van doeltreffendheid. Gevallen van ernstige hepatotoxiciteit (met inbegrip van ernstige hepatitis) werden gerapporteerd, en het EMA publiceerde reeds in 2006 een waarschuwing in dit verband”).

Sérélys kan veilig gecombineerd worden met geneesmiddelen op basis van bvb:
tamoxifen, letrozole, anastrozole, triptoreline, raloxifene,…*
Praat erover met uw arts of apotheker

* dit is slechts een indicatieve lijst, raadpleeg uw behandelende arts in geval u wenst te starten met Sérélys in combinatie met uw hormoontherapie.